Опубликовано: 03.05.2017

Приказ от 20.09.2021 № 01-03/96-н «Об аттестации педагогических работников»

Приказ от 20.09.2021 №01-03/97-н «О создании аттестационной комиссии»

График на СЗД 2021-2022

Пахомова З. В.

Осипов О.С.- рук.ФВ

Осипов О.С.- преподаватель

Колесова Г.Е.

Золотуева Н.А.

Семенова И.Г.

Громова Н.Н.

Ильина Т.Н.

Иванова В.Н. 

Кириллина Е.Н. 

Осипова А.Т. 

Филиппова А.М. 

Заболоцкая М.А.

Егомин А.И.

Толстяков Н.Г.

Борисова Н.А.

Герасимова А.Н.

Неустроева Т. С.

Тимофеева М.К. 

Винокурова Н.А.

Шадрин С.А.

Громова Н.Н.

Ноговицын И.И.

Слепцов Н.Е.

Аргунова П.Е.

Федоров Д.П.

Васильева Т.Т.

Баракова М.В.

Никитина АА

Винокурова А.Р. 2021

Ноговицына Е.М._методист 2021

Ноговицыной Е.М._препод. 2021

Понамарева А.П. 2021

Тимофеев А.С. 2021